Doelstelling

Stichting Vestige* beijvert zich voor het in herinnering houden van personen en/of organisaties vanuit/of in een cultureel maatschappelijke context of achtergrond; Het in standhouden van, en het stimuleren van de instandhouding van cultureel erfgoed in de meest brede zin; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit kan middels publicaties, film, video, internet, installaties, tentoonstellingen of andere nog nader te specificeren uitingen.

Stichting Vestige heeft geen winstoogmerk